Čestné prohlášení

Čestné prohlášení

já, níže podepsaný/á

jméno a příjmení: .........................................................................................

narozen/a: .........................................................................................

Prohlašuji, že:

  • není mi známo, že bych měl/a aktivní onemocnění COVID-19 či jiné přenosné onemocnění,

  • není mi známo, že bych přišel/a do kontaktu s osobou, která výše uvedeným onemocněním trpí, a nebyla na mne z toho důvodu uvalena karanténa,

  • netrpěl jsem v posledních třech týdnech a netrpím zhoršením zdravotního stavu ve smyslu kašle, dechových obtíží či zvýšené teploty, pocitů celkové slabosti či bolestí svalových skupin nebo více kloubů,

  • během minulých tří týdnů jsem nepobýval/a v zahraničí.

Je mi známo, že zamlčením výše uvedených skutečností mohu vážně ohrozit zdraví či dokonce i život ostatních pacientů a zdravotníků.

Jsem si vědom právních následků nepravdivého čestného prohlášení i trestného činu šíření nakažlivé choroby.

V ......................................... dne................................... podepsán/a................................................