Co je fyzioterapie? Kdo je fyzioterapeut a jak pracuje?

26.07.2017

Fyzioterapie je velmi dynamicky se rozvíjející obor, který se specializuje na pohybový aparát člověka. Význam slova fyzioterapie pochází z řeckého physis (příroda) a therapeia (léčení). Zabývá se prevencí, diagnostikou a léčbou poruch hybného systému. 

Fyzioterapeut je odborník na pohybový aparát. Dnes má vystudované minimálnně 3-leté vysokoškolské vzdělání a získává titul Bc. . Navazujícím studiem, které trvá další 2 roky, se stává Magistrem. Každý dobrý fyzioterapeut na sobě pracuje a vzdělává se celý život absolvováním různých specializovaných kurzů, workshopů či seminářů. Učí se celý svůj život, aby mohl co nejlépe, nejrychleji a nejkvalitněji pomoci. Navíc vzhledem k individuálnosti každého z nás nevystačí pouze s jednou metodikou. Je pro něho nutné své znalosti a zkušenosti kombinovat a prohlubovat. Nejčastěji ošetřuje pacienty s funkčními porucha pohybového aparátu (blokády kloubů, reflexní změny ve svalech,...), ale i pacienty s chonickými problémy, po úrazech,...

Jak vyšetření u fyzioterapeuta probíhá? Na první návtěvě Vás fyzioterapeut podrobí velkému množství otázek.  Potřebuje zjistit souvislost s obtížemi, které Vás trápí. Poté Vás nechá odložit si do spodního prádla a začne cíleně vyšetřovat. Někteři fyzioterapeuti mají k dispozici měřící přístroje. Je dobré mít podoskop, díky kterému  fyzioterapeut zjistí stav nohy/klenby, která je základnou celého našeho těla a pokud není v dobrém stavu, může způsobovat spoutu obtíží vzdáleně. Dále by měl mít 2 osobní váhy,  díky kterým může zjistit asymetricky stranové zatížení končetin, které často způsobuje bolesti zad a v neposlední řadě krejčovský metr pro zjišťování délek a obvodů těla a končetin. Ovšem základním a nejdůležitějším je pro fyzioterapeuta zrak a jeho ruce, které jsou jeho hlavním diagnostickým a léčebným nástrojem. I když příjdete např. s bolestí kolene, fyzioterapeut Vás proklepne celkově. Příčina obtíží můž být vzdálená od místa bolesti a je pouze jejím následkem.

Po důkladné, kvalitní diagnostice a na základě výsledků začne fyzioterapeut ošetřovat. K tomu používá široké spektrum různých hmatů a metodik cvičení. Po celou dobu s Vámi komunikuje, ptá se Vás, zda něco nebolí, protože terapií nechce vyvolávat bolest. Během návštěvy Vám poradí, jak správně a ekonomicky používat své tělo nejen v práci a volnočasových aktivitách. Pomůže Vám vytvořit co nejlepší ergonomii práce a naučí Vás vhodné cviky, které budete trénovat doma. Cílem fyzioterapie není Vás zahltit spustou cviků, ale zařadit filozofii cviků do běžného života a tím tělu dávat terapii po celý den.

V dnešní době, kdy na ošetření pohybového aparátu hrazeného ze zdravotního pojištění čekáte několik týdnů až měsíců, se stává z akutního problému chronický. Pokud nechcete čekat a prohloubit a zchroničtět  akutně vzniklý problém, můžete navštívit soukromého fyzioterapeuta. Ten sice nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou, takže si jeho služby musíte zaplatit. Má však na Vás dostatek času jak na vyšetření, tak samotnou terapii a hlavně Vás nenechá trápit se a dlouho čekat na ošetřeni.Mgr. Lukáš Klapák