Metody terapie

Mobilizace páteře a periferních kloubů 

Jedná se o cílený a jemný pohyb, který obnovuje pohyblivost v kloubu. Slouží k nenásilnému odstranění kloubních blokád na základě přesné diagnostiky a lokalizace problému. Je indikována při omezené pohyblivosti kloubů nebo pohybového segmentu páteře.

Mobilizace žeber dle konceptu Ludmily Mojžíšové

Slouží k odstranění blokád pravých žeber, která jsou derotována. Příčinou blokád žeber je způsobena oslabením prsních svalů nebo naopak jejich zvýšeným napětím, špatný pohybový stereotyp či nekoordinovaný pohyb, psychický stres.
Blokáda žeber může imitovat širokou škálu onemocnění (bolesti u srdce, bolesti hlavy, brnění horní končetiny, poruchy rovnováhy, bolesti páteře, kloubů, atd.). Mobilizace žeber dle Mojžíšové vyrovná žebra a pomůže tak odstranit zřetězené potíže spojené s jejich blokádou. 

Techniky měkkých tkání

Cílem této techniky je obnovení posunlivosti, pohyblivosti a protažitelnosti kůže, podkoží, svalů, vazivových obalů svalů (fascií). Tyto změny mají vztah ke kloubním a svalovým poruchám, dále k chronických, metabolickým a endokrinním poruchám. Do měkkých technik spadá i ošetření jizev, které mohou způsobovat přenesené a recidivující bolesti.

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace - PNF

Komplexní metoda využívající facilitační prvky k usnadnění pohybu. Využívá sdružených pohybových vzorců, které vychází z přirozených pohybů člověka. Základním mechanismem metody PNF je využít velkých svalových skupin, jelikož jeden sval není zodpovědný za pohyb. Metoda je založena na diagonálních pohybech s rotací. Výhodou této metody je fakt, že se dá použít jak pro posílení svalů, tak pro jejich relaxaci.

Kineziotaping

Tejpování je moderní, účinná a pomocná metoda prevence zranění, léčby pohybového aparátu a lymfatické soustavy. Využívá aplikace pružných bavlněných pásek na kůži v postižené oblasti. Výhodou je, že páska neomezuje klienta při běžném pohybu ani sportovním výkonu. Při správné aplikaci pásky můžeme svaly buď aktivovat nebo uvolňovat a tím prodloužit efekt terapie.

Aktivní terapie/ cvičení dle různých konceptů 

Zaměřena na hluboký stabilizační systém páteře, využití funkčních dynamických stabilizací vzhledem k vývojové kineziologii, využití principů konceptu PNF, cvičení dle R. Brunkow, Akrální koaktivační terapie (ACT), jógy, spiraldynamik, SM systém a další.

Ergonomie práce a pracovního prostředí 

Naučíme Vás, jak správně používat své tělo při běžných denních činnostech, v práci i při sportu, aby nedocházelo k jeho nadměrnému přetěžování